Zadanie pn. : "Roboty remontowo - konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) na ternie działania KPZMiUW we Włocławku – Biuro Terenowe w Lipno – etap V” - Doprowadzalnik w km 0+000÷4+100, gmina Bobrowniki, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie.Całkowita wartość zadania: 19 017,31 zł.

Okres ralizacji zadania: 22.08.2016r. - 05.09.2016r.

Głównym celem robót remontowo - konserwacyjnych było utrzymanie prawidłowego odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowych z przyległych użytków zielonych (zadanie „Bógpomóż”, "Bobrowniki") oraz ochrona przeciwpowodziowa na terenie Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego.

Roboty remontowo-konserwacyjne polegały na:
  • ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp,
  • ręcznym odmuleniu koryta cieku,
  • odmuleniu przepustów z namułu.« powrót