Zadanie pn. : "Roboty remontowo - konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) na ternie działania KPZMiUW we Włocławku – Biuro Terenowe w Lipno – etap V” - Czernica w km 2+000÷19+886, gmina Tłuchowo, Skępe, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie.

Całkowita wartość zadania: 62 049,82 zł.

Okres realizacji zadania: 01.08.2016r. - 06.09.2016r.

Głównym celem robót remontowo - konserwacyjnych było zapewnienie swobodnego spływu wód z gruntów przyległych oraz urządzeń melioracji szczegółowych będących w bezpośrednim oddziaływaniu cieku.

Roboty remontowo-konserwacyjne polegały na:
  • ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp,
  • hakowaniu powierzchni lustra wody,
  • odmuleniu przepustu z namułu.« powrót