Kanał Boczny – gmina: Chełmno, Unisław, Kijewo Królewskie, powiat: Chełmno
                           gmina: Dąbrowa Chełmińska, powiat: Bydgoszcz

Kanał Boczny – prace km 0+000 – 11+864  polegające na wykonaniu konserwacji cieku, w celu zapewnienia swobodnego spływu wód w zlewni Kanału.

Wykonano:
  • wykoszenie skarp z wygrabieniem
  • hakowanie dna do 60%
  • hakowanie dna ponad 60%      

Całkowita wartość zadania: 34 797,38 zł

Okres realizacji: 01.06.2016  -  05.07.2016« powrót