KANAŁ GŁÓWNY WNCH – gmina: Chełmno, Kijewo Królewskie, Unisław,  powiat: Chełmno
                                 gmina: Dąbrowa Chełmińska, powiat: Bydgoszcz

Kanał Główny Wiejskiej Niziny Chełmińskiej – prace w km 0+000-3+287,  6+000-19+700 polegające na wykonaniu konserwacji cieku, w celu zapewnienia swobodnego spływu wód w zlewni strugi.

Wykonano
  • wykoszenie skarp z wygrabieniem
  • wykoszenie roślinności z dna – dotyczy pozostałości po mechanicznym wykoszeniu dna 
  • usuwanie spływającej roślinności po mechanicznej wycince roślinności z dna
  • wykoszenie ręczne z dna
  • hakowanie przy zarośnięciu ponad 60% powierzchni

Całkowita wartość zadania: 59 150,33 zł

Okres realizacji: 1.06.2016  -  5.07.2016« powrót