KANAŁ SITNO – gmina: Jabłonowo Pomorskie, powiat: Brodnica
                     gmina: Książki, Wąbrzeźno, powiat: Wąbrzeźno

Kanał Sitno – prace w km 0+000-0+500, 1+900-20+500  polegające na wykonaniu konserwacji cieku, w celu zapewnienia swobodnego spływu wód w zlewni strugi.

Wykonano

  • wykoszenie skarp z wygrabieniem
  • hakowanie dna ponad 60%
    - usuwanie namułu warstwą  do 20 cm
    - usuwanie namułu koparko-odmularką z rozplantowaniem urobku
  • wycinkę krzaków
  • oczyszczenie przepustów z namułu

Całkowita wartość zadania: 85 682,57 zł

Okres realizacji: 20.07.2016  -  10.10.2016


« powrót