KUJAWKA – gmina: Dębowa Łąka, powiat: Wąbrzeźno
                        gmina: Bobrowo, powiat: Brodnica

Kujawka – prace w km 12+100-17+970  polegające na wykonaniu konserwacji cieku, w celu zapewnienia swobodnego spływu wód w zlewni rzeki.

Wykonano
  • wykoszenie skarp z wygrabieniem
  • hakowanie dna ponad 60%
  • usuwanie namułu warstwą  do 20 cm
  • oczyszczenie przepustów z namułu

Całkowita wartość zadania: 17 420,18 zł

Okres realizacji: 1.09.2016  -  27.09.2016« powrót