ŁASINKA – gmina: Łasin, powiat: Grudziądz
                       

Kujawka – prace w km 5+500-5+852, 7+500-7+980  polegające na wykonaniu konserwacji cieku, w celu zapewnienia swobodnego spływu wód w zlewni rzeki.

Wykonano
  • wykoszenie skarp z wygrabieniem
  • hakowanie dna do 60%
  • usuwanie namułu warstwą  do 10 cm
  • oczyszczenie przepustów z namułu

Całkowita wartość zadania: 17 420,18 zł

Okres realizacji: 1.08.2016  -  11.08.2016« powrót