RÓW HERMANA – gmina : Miasto Grudziądz

Rów Hermana – prace km 0+000-7+750 (z wyłączeniem rurociągów ) polegające na wykonaniu dwukrotnej  konserwacji cieku, w celu zapewnienia swobodnego spływu wód w zlewni strugi.

Wykonano
  • wykoszenie skarp z wygrabieniem
  • hakowanie dna ponad 60%
  • usuwanie zatorów i śmieci z koryta cieku


Całkowita wartość zadania: 41 063,26 zł

Okres realizacji: 1.06.2016  -  27.09.2016« powrót