STRUGA RADZYŃSKA – gmina: Świecie nad Osą, Gruta, Radzyń Chełmiński, powiat: Grudziądz

Struga Radzyńska – prace w km 0+000-1+120, 10+300-11+637, 12+138-12+580, 13+260-23+020  polegające na wykonaniu konserwacji cieku, w celu zapewnienia swobodnego spływu wód w zlewni strugi.

Wykonano
  • wykoszenie skarp z wygrabieniem
  • hakowanie dna ponad 60%
  • usuwanie namułu warstwą do 10  cm
  • mechaniczne odmulenie dna
  • oczyszczenie przepustów z namułu

Całkowita wartość zadania: 50 486,14 zł

Okres realizacji: 26.09.2016  -  25.10.2016« powrót