STRUGA WĄBRZESKA – gmina: Dębowa Łąka, Wąbrzeźno  , powiat: Wąbrzeźno
                                     
Struga Wąbrzeska – prace w km 0+00-13+120, 14+221-19+170  polegające na wykonaniu konserwacji cieku, w celu zapewnienia swobodnego spływu wód w zlewni strugi.

Wykonano
  • wykoszenie skarp z wygrabieniem
  • hakowanie dna ponad 60%
  • usuwanie namułu warstwą  do 20 cm
  • mechaniczne odmulenie dna z rozplantowaniem
  • ścinanie krzaków wraz z oczyszczeniem terenu
  • wykonanie opasek z kiszki faszynowej z robotami towarzyszącymi


Całkowita wartość zadania: 141 450,12 zł

Okres realizacji: 1.08.2016  -  23.09.2016« powrót