STRUGA Żaki – gmina: Chełmno, Stolno, Papowo Biskupie, Lisewo, powiat: Chełmno
                                     
Struga Żaki – prace w km 0+000-27+959 (z wyłączeniem rurociągów i bagien)  polegające na wykonaniu konserwacji cieku, w celu zapewnienia swobodnego spływu wód w zlewni strugi.

Wykonano
  • wykoszenie skarp z wygrabieniem
  • hakowanie dna ponad 60%
  • usuwanie namułu warstwą od 10 do 30 cm
  • mechaniczne odmulenie dna z rozplantowaniem
  • ścinanie drzew i krzaków wraz z oczyszczeniem terenu
  • oczyszczenie studzienek drenarskich


Całkowita wartość zadania: 84 047,54, zł

Okres realizacji: 20.07.2016  -  14.10.2016« powrót