Pręczawa – prace km 0+700-1+010  polegające na odbudowie skarp w miejscach występowania osuwisk wraz z zabezpieczeniem przed dalszą erozją cieku, w celu zapewnienia swobodnego spływu wód w zlewni rzeki.

Wykonano:
  • wykoszenie skarp z wygrabieniem
  • wyciąganie starych kołków
  • roboty mechaniczne koparką wraz z rozplantowaniem urobku
  • wykonanie opasek faszynowych
  • plantowanie i darniowanie skarp
      

Całkowita wartość zadania: 27 353,63 zł

Okres realizacji: 16.08.2016  -  6.09.2016« powrót