PROJEKT : Regulacja rzeki Wełny na odcinku od km 69+000 do km 78+026 wraz z budowlami
gmina Janowiec Wielkopolski,woj. kujawsko-pomorskie

  

Całkowita wartość inwestycji: 2 274 523,01 zł.
w tym:
* budżet państwa - 75 984,72 zł
* Program dla Odry 2006 - 2 198 538,29 zł
 
Koszt robót budowlano – montażowych 2 006 285,18 zł
 
Okres realizacji inwestycji: wrzesień 2010 r.– wrzesień 2011r.
 
Inwestycja położona jest w województwie kujawsko-pomorskim. Obejmowała swym zakresem tereny gminy Janowiec Wielkoposki.
 
Celem projektowanej inwestycji jest udrożnienie odcinka miejskiego rzeki Wełny poprzez likwidację istniejącego wypłycenia, retencjonowanie wody w korycie rzeki Wełny oraz retencjonowanie wody w Jeziorze Tonowskim.
 
W ramach inwestycji wykonano:
- regulację koryta rzeki na długości 1,155 km,
- budowę jazu w km 78+026 w ilości 1 sztuki,
- przebudowę wlotu i wylotu skanalizowanego odcinka Strugi Bielawskiej,
- przystanie dla przenoszenia kajaków przez budowlę piętrzące.
 
Projekt zrealizowano ze środków Programu dla Odry 2006 i Budżetu Państwa
 
TERMIN ODBIORU I PRZEKAZANIA INWESTYCJI DO EKSPLOATACJI
12 WRZEŚNIA 2011 R.« powrót