PROJEKT : Odbudowa rurociągu r-VI śr. 0,6 – odpływu z zadania melioracyjnego
Wrocławki gm Papowo Biskupie

  

Całkowita wartość inwestycji: 1 615 868,42 zł
w tym:
* budżet państwa - 60 004,00 zł
* PROW NA LATA 2007-2013:
- budżet państwa (VAT) - 285 598,99 zł
- środki UE - 952 699,07 zł
- rezerwa celowa - 317 566,36 zł
 
Koszt robót budowlano – montażowych1 552 280,37 zł.
 
Okres realizacji inwestycji: sierpnień 2010r. do sierpnień 2011r.
 
Inwestycja położona jest w województwie kujawsko-pomorskim. Obejmowała swym zakresem tereny gminy Papowo Biskupie.
 
Przedmiotem inwestycji jest zabezpieczenie odpływu wód z obiektów drenarskich Wrocławki, Cepno – Bartlewo o łącznej powierzchni zmeliorowanej 298 ha i poprawa warunków korzystania z wód oraz ochrona przeciwpowodziowa na obszarze wsi Wrocławki, Nowy Dwór Królewski, Papowo Biskupie, Folgowo, Niemczyk.

W ramach inwestycji wykonano:
- odbudowę rurociągu r-VI  - 1 613 mb,
- udrożnienie odpływu i dopływu do rurociągu r-VI  – 285 mb.
 
Projekt zrealizowano w ramach działania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie Decyzji Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego   o przyznaniu pomocy z dnia 2.04.2010r. nr PRW.I.6013-9/09 00018-6905-UM0200009/09
 
TERMIN ODBIORU I PRZEKAZANIA INWESTYCJI DO EKSPLOATACJI
29 SIERPNIA 2011 R.


 « powrót