PROJEKT: Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice – Nowe, odcinek od km 10+600 dokm 16+000”

gmina Dragacz, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie"

 

Projekt zrealizowano w ramach działania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie Decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu pomocy z dnia 01.04.2011r. nr 00033-6905-UM0200003/10, decyzji zmieniającej z dnia 21.02.2012 r. nr 00075-6905-UM0200003/10 oraz środków dotacji rezerwy celowej budżetu państwa.

Inwestycja położona jest w gminie Dragacz, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie.

Celem inwestycji jest wzmocnienie systemu biernej ochrony przeciwpowodziowej, ograniczenia przesiąków wody przez wał, a głównie przez jego podłoże gruntowe oraz poprawienie stateczności skarp dla zminimalizowania szkód i strat na obszarze zawala.

W ramach inwestycji wykonano:

  • konstrukcyjne roboty uszczelniające w postaci przesłony przeciwfiltracyjnej w osi istniejącego wału przeciwpowodziowego na odcinku km 10+600 ÷ do km 13+260 oraz w km 13+440 ÷ 16+000, tj. na długości 5 220 m o wysokości 12,0 m,

  • umocnienie skarp geokratą na długości 5,4 km,

  • przebudowę przepustu wałowego w km 2+184 wału letniego Bratwin w ilości 1 szt.,

  • umocnienie stopy skarpy kruszywem łamanym na długości 2,5 km,

  • wykonanie przejazdów i przepędów wałowych w ilości 12 szt,

  • wykonanie schodów skarpowych w ilości 13 szt.

Termin realizacji inwestycji:

  • Okres realizacji inwestycji: lipiec 2011r. - listopad 2012r.

  • Termin odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji 23.11.2012 r.

Koszt realizacji inwestycji:

Całkowita wartość inwestycji - 15 083 972,17 zł, w tym:

  • UE – 9 026 771,54 zł,
  • Rezerwa celowa budżetu państwa – 6 057 200,63 zł.

Koszt robót budowlano - montażowych – 14 755 918,11 zł.
« powrót