PROJEKT:  Przebudowa wału przeciwpowodziowego Miejskiej Niziny Chełmińskiej

w km 21+250 – 43+890 etap I

 

 

Projekt zrealizowano w ramach działania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na podstawie Decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu pomocy z dnia 01.04.2011r. nr 00034-6905-UM0200004/10, decyzji zmieniającej z dnia 21.02.2012 r. nr 00083-6905-UM0200004/10 oraz środków dotacji rezerwy celowej budżetu państwa.

Inwestycja położona jest na terenie miejscowości Chełmno, gminy Chełmno oraz gminy Grudziądz.

Celem inwestycji jest poprawa stateczności wału przeciwpowodziowego oraz ograniczenie filtracji przez korpus i podłoże wału dla zapewnienia skutecznej ochrony przeciwpowodziowej obszaru o powierzchni 8 470 ha.

W ramach inwestycji wykonano:

  • przeciwfiltracyjną przesłonę bentonitowo – cementową metodami iniekcji strumieniowej oraz metodą wgłębnego mieszania na długości 6 822 m,

  • umocnienie korony wału płytami JOMB na długości 6,8 km,

  • przebudowa przepustów wałowych w ilości 3 szt,

  • przebudowa istniejących i budowa nowych przejazdów wałowych w ilości 28 szt,

  • wykonanie schodów skarpowych w ilości 7 szt.

Termin realizacji inwestycji:

  • Okres realizacji inwestycji: lipiec 2011 r. - listopad 2012 r.

  • Termin odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji 26.11.2012 r.

Koszt realizacji inwestycji:

Całkowita wartość inwestycji - 13 127 061,79 zł, w tym:

  • UE – 7 737 244,99 zł,
  • Rezerwa celowa budżetu państwa – 5 389 816,80 zł.

Koszt robót budowlano - montażowych12 626 044,29 zł.

 

 « powrót