PROJEKT: Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Papowo Biskupie

 

 

Projekt zrealizowano w ramach działania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na podstawie Decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu pomocy z dnia 23.03.2012 r. nr 00087-6905-UM0200009/11, decyzji zmieniającej z dnia 18.10.2012 r. nr 00117-6905-UM0200009/11 oraz środków dotacji rezerwy celowej budżetu państwa.

Inwestycja położona jest na terenie gminy Papowo Biskupie w powiecie chełmińskim.

Celem inwestycji jest uregulowanie stosunków wodnych w glebie poprzez meliorację gruntów rolnych na powierzchni 32,52 ha. Wykonanie inwestycji pozwoliło na dostosowanie warunków powietrzno-wodnych w glebie do wymogów upraw rolniczych, a tym samym nie dopuścić do podtopienia użytków rolnych i obniżenia jakości uzyskanych plonów.

W ramach inwestycji wykonano:

  • drenowanie gruntów ornych na powierzchni 32,52 ha,
  • studzienki drenarskie w ilości 3 szt.,
  • zbieracze: Ø 8 cm – 2458 m, Ø 10 cm – 492 m,
  • sączki: Ø 5 cm – 15 885 m

Termin realizacji inwestycji:

  • Okres realizacji inwestycji: czerwiec 2012 r. - listopad 2012 r.
  • Termin odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji 27.11.2012 r.

Koszt realizacji inwestycji:

Całkowita wartość inwestycji - 337 043,66 zł, w tym:

  • UE – 162 081,50zł,
  • Rezerwa celowa budżetu państwa – 174 962,16 zł.

Koszt robót budowlano - montażowych249 872,86 zł.« powrót