Projekt: Przebudowa Kanału Parchańskiego od km 14+540 do km 19+747
 
 
 
 
LOKALIZACJA:
Gmina: Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław
Powiat: Inowrocławski
 
PODSTAWA REALIZACJI:
Inwestycję zrealizowano w ramach środków finansowych budżetu Państwa oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Zadanie wykonano na podstawie:
- projektu technicznego opracowanego przez Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska ,,BIPROWODMEL" Sp. z o.o.,
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 42/2012 znak WI.I.7840.1.4.2012.AŻ z dnia 07.05.2012 r. - pozwolenie na budowę,
- umowy nr 25/TI/2012 z dnia 14.08.2012 r. o wykonanie robót budowlano-montażowych.
 
CEL INWESTYCJI:
Przebudowa Kanału Parchańskiego miała na celu usprawnienie odpływu wód z koryta cieku i zapewnienia przeprowadzenia przepływu miarodajnego bez zalewania okolicznych gruntów ornych.
 
W RAMACH INWESTYCJI WYKONANO:
- modernizację Kanału w km 15+540 - 19+747,
- budowle - wyloty drenarskie,
- rurociąg betonowy śr 60 cm o długości 189,55 mb
- wyloty (przepusty wałowe) - 7 szt.
 
DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ:
- termin odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji- 05.11.2013 r.,
- wartość inwestycji (brutto) - 1 631 222,09 zł
- środki WFOŚiGW - 1 046 285,39 zł,
- środki budżetu Państwa - 584 936,70 zł. « powrót