W roku 2013 zostało zrealizowane przedsięwzięcie inwestycyjne pn.:

Modernizacja budynku Biura Terenowego w Nakle przy ul. Długiej 35.”

Podstawą realizacji przedmiotowego projektu był zatwierdzony plan finansowy, harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2013, stosowne pozwolenia na wykonanie robót budowlanych oraz wykonanie instalacji gazowej, a także umowa dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Toruniu.

Zadanie wykonano zgodnie z zawartymi umowami na realizację przedsięwzięcia z wykonawcami wyłonionymi w postepowaniu przetargowym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

W ramach przedsięwzięta wykonano:

- docieplenie dachu i ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

remont kominów, pokrycie dachu z obróbkami blacharskimi;

- wymiana ścianek z luksferów, remont wejść do budynku, zapewnienie dostępu

dla osób niepełnosprawnych,

- wymiana kotła c.o.,

- wymiana wewnętrznej instalacji c.o.,

- montaż instalacji gazowej,


Dane o efektach rzeczowych:

Dzięki realizacji przedsięwzięcia uzyskane zostały pozytywne efekty w aspekcie ekologicznym i ekonomicznym. Wykonane prace termomodernizacyjne wpłynęły na zmniejszenie współczynników przenikania ciepła przez ściany zewnętrze okna drzwi i dach. Uzyskano znaczne oszczędności ciepła o 74,2 %. Zmodernizowany został system grzewczy poprzez wymianę kotła węglowego wraz instalacją wewnętrzną.

Zamontowano nowy bardziej ekonomiczny piec gazowy, który dzięki eliminacji dotychczasowego opału i użyciu innego paliwa o mniejszej zawartości pyłów i gazów pozwoli na redukcję emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza. Te działania wpłyną na osiągnięcie określonych standardów jakości powietrza. Ponadto nastąpiła poprawa bezpieczeństwa pracy pracowników oraz właściwe zabezpieczenie mienia przed zniszczeniem. Uzyskany efekt rzeczowy poprawił wizerunek nie tylko Biura Terenowego ale także Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy mającej siedzibę w naszym budynku w Nakle.

Dane o nakładach:


data odbioru projektu:   29.10.2013 r.


Wartość inwestycji (brutto):  274 330,43 zł


w tym:

  • Środki WFOŚiGW w Toruniu: 137 000,00 zł

  • Środki Budżetu Województwa: 137 330,43 zł
« powrót