Kujawsko – Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku 

       informuje, iż w dniach w dniach 29-30 stycznia 2015 r. o godz. 11.00 

 w Zespole Pałacowo – Parkowym w Ostromecku ul. Bydgoska 9,86-070 Dąbrowa Chełmińska 

                                    odbędzie się konferencję inaugurującą realizację projektu pn.:

                                     „Przebudowa stacji pomp Czarnowo” gm. Zławieś Wielka.

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

I dzień:

10.00 – 11.00 – Rejestracja uczestników, kawa powitalna

11.00 – 11.45 – Powitanie uczestników oraz rozpoczęcie konferencji

    Przebudowa stacji pomp Czarnowo gm, Zławieś Wielka w celu ochrony

   przeciwpowodziodziowej Niziny Toruńskiej

11.45 – 12.15 – Przerwa kawowa

12.15 – 13.00 – Wisła Dolna – szanse i zagrożenia żeglownego wykorzystania

13.00 – 14.30 – Obiad

14.30 – 15.10 – Mapy zagrożenia i mapy ryzyka powodziowego – wykorzystanie i zastosowanie

  w planowaniu przestrzennym

15.10 – 15.25 – Przerwa kawowa

15.25 – 16.00 – Reforma Gospodarki Wodnej – Nowe Prawo Wodne, podsumowanie pierwszego

                          dnia konferencji

 

II dzień:

10.00 – 10.35 – Otwarcie drugiego dnia konferencji

   Realizacja zadań w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym w województwie

   kujawsko-pomorskim z uwzględnieniem modernizowanej stacji pomp Czarnowo

10.35 – 11.00 – Przerwa kawowa

11.00 – 12.15 – Wizytacja stacji pomp w Czarnowie, podsumowanie drugiego dnia konferencji

12.15 – 13.00 – Obiad

  

 

 

           

 « powrót