PRZEBUDOWA WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO NIZINY NIESZAWSKIEJ

 

 

PODSTAWA REALIZACJI

Inwestycja zrealizowana została w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi oraz dotacji celowej budżetu państwa.                            
Zadanie wykonano na podstawie:
- decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.11.2014r. Nr. 00249-6905-UM0200003/14.
- decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 1/BP/2014 z dnia 10.07.2014r. o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej,
- projektu technicznego opracowanego przez DHV Hydroprojekt Sp. z o.o.,
- umowy nr 38/TI/2014 z dnia 25.11.2014r. na wykonanie robót budowlano-montażowych zawartej pomiędzy KPZMiUW we Włocławku, a DABI
S. Budny, M. Budny Spółka Jawna Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

CEL INWESTYCJI:
Obszar objęty zadaniem położony jest w  miejscowościach Cierpice, Mała Nieszawka, Wielka Nieszawska, gminie Wielka Nieszawka, powiat toruński. Celem realizacji przedmiotowej inwestycji była poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów Niziny Nieszawskiej o powierzchni 1450 ha poprzez wzmocnienie istniejącego wału przeciwpowodziowego.

ZAKRES REALIZOWANYCH PRAC OBEJMOWAŁ:
- uszczelnienie wału za  pomocą pionowej przesłony przeciwfiltracyjnej w technologii DSM – 4229 mb,
- uszczelnienie wału za  pomocą pionowej przesłony przeciwfiltracyjnej metodą jet – grou-ting – 86 mb,
- zagęszczenie korpusu wału w technologii IC (Impulse Compaction) – 400 mb,
- droga eksploatacyjna w koronie wału – 1855 mb.

DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ:
Umowny termin realizacji inwestycji 
grudzień 2014r. – czerwiec 2015r.,
Wartość inwestycji ogółem: 5 943 206,05 zł
w tym:
- środki UE 3 566 807,15 zł,
- środki budżetu państwa  2 376 398,90 zł.
Wartość robót budowlano-montażowych: 5 663 175,73 zł.
Termin odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji 15.06.2015r.« powrót