PROJEKT : Przebudowa rurociągu melioracyjnego o śr. 0,6 m na odcinku            
km 0+450 do 0+612 w miejscowości Kołdrąb gmina Janowiec Wielkopolski,
powiat żniński, woj. kjawsko-pomorskie

  

Całkowita wartość inwestycji: 118 288,86  zł.
w tym:
* budżet państwa - 19 700,00 zł
* PROW NA LATA 2007-2013:
- budżet państwa (VAT) - 17 670,12 zł
- środki UE - 60 689,05 zł
- rezerwa celowa - 20 229,69 zł
 
Koszt robót budowlano – montażowych 97 988,86 zł
 
Okres realizacji inwestycji: grudzień 2009r. – październik 2010r.
 
Inwestycja położona jest w województwie kujawsko-pomorskim. Obejmowała swym zakresem tereny gminy Janowiec Wielkopolski.
 
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie rurociągu melioracyjnego.
 
W ramach inwestycji wykonano:
- rozbiórkę istniejącego rurociągu śr. 0,6m, na długości 162 m,
- rozbiórkę istniejącego wylotu w ilości 1 sztuki,
- wykonanie nowego rurociągu z rur żelbetowych śr. 0,6m, na długości 162 m,
- wykonanie nowego wylotu żelbetowego w ilości 1 sztuki
 
Projekt zrealizowano w ramach działania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie Decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu pomocy   z dnia 24.11.2009r. nr 220/2009 00001-6905-UM 0200001/09, zmiana z dnia 12.11.2010r.
 
TERMIN ODBIORU I PRZEKAZANIA INWESTYCJI DO EKSPLOATACJI
27 PAŹDZIERNIKA 2010 R.« powrót