KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA REALIZCJĘ PROJEKTU

PN: PRZEBUDOWA STACJI POMP CZARNOWO GM. ZŁAWIEŚ WIELKA


 

 

Przedmiotowe wydarzenie odbyło się 6.11.2015r. Jego głównym celem było podsumowanie realizacji operacji pn ,,Przebudowa stacji pomp Czarnowo, gm. Zławieś Wielka" współfinansowanej z Regionalnego Programu Opercyjnego (RPO). Beneficjentem zadania był Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zaś jednostką oddelegowaną do jego realizacji Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Dzięki realizacji ww. operacji osiągnięto główny cel zadania , a więc obniżenie istniejcego ryzyka powodziowego, którego minimalizacja zaliczana jest do głównych celów zarządzania ryzykiem powodziowym obszaru Zlewni Dolnej Wisły, zabezpieczono przed powodzią obszar ok 4410 ha (6 miejscowości) zamieszkałych przez blisko 3,9 tys. osób. Zadanie realizowano w latach 2011 (złożenie wniosku preselekcyjnego) - 2015. Koszt realizacji inwestycji to ok. 6 mln.zł

 

 

 

 « powrót