W latach 2013-2014  zostało zrealizowane przedsięwzięcie inwestycyjne pn.:

„Modernizacja budynku  KPZMiUW we Włocławku przy ul. Okrzei 74 a.”

Podstawą realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia był zatwierdzony plan finansowy, harmonogramy rzeczowo-finansowe oraz stosowne pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, a także umowa dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Toruniu.

Zadanie wykonano zgodnie z umowami zawartymi na realizację przedsięwzięcia z wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu przetargowym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

W zakres rzeczowy przedsięwzięcia wchodziły następujące prace:

 

1.     Opracowanie dokumentacji projektowej

2.     Nadzór techniczny nad realizacją zadania

  1. Ocieplenie stropodachu styropapą o gr. 15 cm.
  2. Zamontowanie instalacji solarnej (zamieszczenie na dachu budynku kolektorów słonecznych, które będą wspomagały system grzewczy i ogrzewały wodę).
  3. Wymiana instalacji c.o., grzejników oraz montaż zaworów  termostatycznych.
  4. Wymiana okien na okna PCV o współczynniku przenikania U= 1,1 W/M2k.
  5. Wymiana instalacji wod.- kan oraz modernizacja toalet.
  6. Modernizacja instalacji elektrycznej na energooszczędne oświetlenie i osobne obwody wraz z modernizacją sieci komputerowej.
  7. Modernizacja pomieszczeń biurowych wraz z korytarzami.
  8. Wymiana drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych wejściowych o odpowiednim współczynniku przenikania ciepła

 

 

Dane o nakładach:

   

Ogólna wartość zadania wyniosła wytworzenia  1 520 957,55 zł

z podziałem na źródła finansowania wg poniższego:

Budżet Województwa śr. własne  906 677,98 zł

WFOŚiGW w Toruniu –                    614 279,57zł

 

Wydatki poniesione w roku 2013:

Budżet Województwa śr. własne    57 280,00 zł

WFOŚiGW w Toruniu –                    382 980,57zł

 

Wydatki poniesione w roku 2014:

Budżet Województwa śr. własne –    849 397,98 zł

WFOŚiGW w Toruniu –                     231 299,00 zł« powrót