PROJEKT : „Przebudowa rurociągu melioracyjnego R-IX w miejscowości Gniewkowo”, gmina Gniewkowo

Całkowita wartość inwestycji: 745 724,17 zł.
w tym:
- budżet państwa – 50 899,00 zł
- środki Unii Europejskiej (PROW) – 423 673,88 zł,
- rezerwa celowa budżetu państwa – 141 224,63 zł,
- budżet państwa (VAT) – 129 926,66 zł

Koszt robót budowlano – montażowych 692 980,17 zł

Okres realizacji inwestycji: czerwiec2011r. – listopad2011r.

Inwestycja położona jest w województwie kujawsko-pomorskim. Obejmowała swym zakresem tereny gminy Gniewkowo

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie rurociągu melioracyjnego na długości 798m

Projekt zrealizowano w ramach działania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie Decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu pomocy z dnia 08.03.2011r. nr 00031-6905-UM0200001/11.

INWESTYCJĘ ODEBRANO I PRZEKAZANO DO EKSPLOATACJI
02 GRUDNIA 2011 R.« powrót